Baringspijn... en nu?!


Een unieke workshop over pijn tijdens de bevalling voor zwangeren (en hun partner)

In deze workshop gaan we het alleen maar hebben over… pijn! Dit is je kans om alles te begrijpen over baringspijn: doet bevallen altijd pijn? Hoeveel? Is elke pijn hetzelfde? Waarom is er pijn en kun je invloed uitoefenen op de perceptie ervan. We behandelen het onderwerp met kennis, inzichten, humor en oefeningen.

De workshop wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven door ervaren docenten, waaronder Bea van der Put, vroedvrouw, mindfulness trainer en (bevalverwerkings-)coach, en Joyce Hoek-Pula, doula, doulatrainer, en masseuse. De docenten brengen hun expertise in en blijven zich verdiepen in dit zo belangrijke aspect van de bevalervaring. Zij hebben de bijscholing 'Baringspijn vanuit neurowetenschappelijk perspectief' van Irene Veringa en Ben van Cranenburgh gevolgd die de grondslag geeft voor deze workshop voor zwangeren en hun (beval)partner.

Deze eenmalige workshop kan los gevolgd worden of als aanvulling op zwangerschapscursussen zoals yoga, hypnobirthing, Samen Bevallen, mindfulness en Mom in Balance

We kijken uit naar je komst!

Een cursiste zegt naar de bevalling van haar tweede dochter: "Een zeer waardevolle aanvulling op een bevalcursus. Door de cursus heb ik meer persoonlijk inzicht gekregen in wat pijn voor mij betekent en heb ik me meer kunnen overgeven tijdens mijn bevalling. Ik was echt minder bang voor de pijn!"
Een andere cursiste laat ons weten: "De cursus barenspijn heeft mij in ieder geval de eerste uren van de weeën erg geholpen. Het ‘in de pijn gaan’ was voor mij de beste manier om met de weeën om te gaan. Naast de nuttige theorie, hebben we ook nog geoefend met bakjes ijs, wat erg leuk en leerzaam was. Eigenlijk had ik de discipline moeten hebben om thuis verder te oefenen..."

Locatie en data Amsterdam - 2018

Locatie: De Boezemvriend, Overtoom 205, 1054 HT Amsterdam

Tijd: van 19.15 - 21.45 uur - welkom vanaf 19 uur.

2018 - elke 1e en 3e woensdag van de maand

10 januari - Engels

17 januari - Nederlands

7 februari - Engels

21 februari - Nederlands

7 maart - Engels

21 maart - Nederlands

4 april - Engels

18 april - Nederlands

2 mei - Engels

16 mei - Nederlands

6 juni - Engels

20 juni - Nederlands

4 juli - Engels

18 juli - Nederlands

Kosten: € 40,- per zwangere / € 50,- met (barings)partner (kan ook zus, vriend/in, moeder zijn)

Per avond zijn 3 professionals welkom, tegen de regulier prijs van € 40,-

Online inschrijven via googleform: goo.gl/forms/0PAKuIyxNDlxkrJ43

Zie ook: www.facebook.com/baringspijnennu/

Labour pain... now what?! is a unique workshop about pain during childbirth for pregnant women (and their (birth)partners)

This is your opportunity to explore, understand and prepare for pain in labour. Is giving birth always painful? How painful? How is birth pain different to other types of pain? Why pain and can we influence it? We will equip you with relevant knowledge, insights and excercises, with depth and humour.

The workshop is given both in English and in Dutch by experienced teachers, amongst whom Bea van der Put (midwife, mindfulness trainer and coach), and Joyce Hoek-Pula (doula, masseuse and childbirth educator). The teachers continuously acquire new knowledge and insights in this important area of birth experience. They have attended the reknowned training ‘Labour pain from a Neuroscientific perspective’ by Irena Veringa and Ben van Cranenburgh which forms the basis for this workshop.

This one session workshop can be taken on its own, or in combination with other pregnancy courses such as yoga, hypnobirthing, Mom in Balance, mindfulness

We look forward to meeting you!

One of the women lets us know after the birth of her second child: "A very useful addition to any other preparation for birth course. In this evening I have gained more personal insight in what pain means to me. As a result, it was easier to surrender to the intensity(pain) of the contractions during my birth. I was really less afraid of the pain!"
Another participant tells us: "The preparation for birth course 'Labour Pain... Now What?! really helped me the first hours of contractions. Going 'into the pain’ was for me the best way to cope with the contractions. The theory was useful and the excercises with the hands full of ice, were helpful and fun to do. I think it would have helped me if I had practiced more at home afterwards..." 

Location & dates Amsterdam 2018

Location: De Boezemvriend, Overtoom 205, 1054 HT Amsterdam

Time: from 7.15 - 9.45 pm - doors open from 7pm onwards

2018 - every 1st and 3rd Wednesday of the month:

10 January - English

17 January - Dutch

7 February - English

21 February -Dutch 

7 March - English

21 March -Dutch 

4 April - English

18 April -Dutch 

2 May - English 

16 May -Dutch 

6 June - English

20 June -Dutch 

4 July - English

18 July -Dutch 

Cost: € 40,- per participant / € 50,- with (birth)partner (can also be a friend, sister, mother)

Per evening 3 professionals are welcome for the regular fee of € 40,-

Check also our facebook page:  www.facebook.com/baringspijnennu

Registration via google form: goo.gl/forms/0PAKuIyxNDlxkrJ43